KU Forsøgsgårde – Bygningssyn

På Forsøgsgårdene Højbakkegård og Snubberkorsgård udfører vi bygningssyn på bygninger indenfor Københavns Universitet – SUND området. Bygningssynet omfatter 36 bygninger på de to forsøgsgårde. De …

På Forsøgsgårdene Højbakkegård og Snubberkorsgård udfører vi bygningssyn på bygninger indenfor Københavns Universitet – SUND området.

Bygningssynet omfatter 36 bygninger på de to forsøgsgårde.

De to ejendomme Højbakkegård og Snubberkorsgård har hver deres særpræg og anvendelsesmuligheder. Forsøgsgårdenes arealer og faciliteter anvendes af forskere, undervisere og studerende på Københavns Universitet eller andre private og offentlige forskningsvirksomheder. Her findes særlige forsknings- og undervisningsmarker, forsøgslader og værkstedsarealerne, væksthuse, klimastationer og -kamre, lysimtre o.lign.

På Højbakkegård findes driftsbygninger og forsøgsfaciliteter i form af væksthuse og klimakamre. I hovedbygningen er der undervisningslokaler og kantine, og i de øvrige bygninger er der laboratorier og kontorer samt det nye stordyrshospital, som blev indviet på Højbakkegård i 2008 og er et topmoderne veterinært hospital, hvor de veterinære studerende ved SUND har undervisning.

På Snubbekorsgård findes to kulturminder: Snubbekorset og Chr. 4s vildtbanepæl. Bygningerne ejes og anvendes ikke af Københavns Universitet. På gårdens arealer findes bl.a. mest markant KFE-systemet (Kombineret Foder og Energisystem) med energipilehegn og kløvergræsmarker, og ældst er økomarken, som siden 1988 har været dyrket økologisk.

Bygningerne registreres på stedet ved opmålinger og vurdering af tilstand for de forskellige bygningsdele. Der gennemføres fotoregistrering af samtlige rum. Gulv, vægge, loft, belysning samt EL-tavler og brandforhold. Dette gøres systematisk over alt i bygningerne. Udendørsarealer registreres ligeledes i forhold til bygningsdelene.

Herefter opbygges data, hvor nærmere beregninger udføres for de forskellige overfladetyper og arealer. Der fratrækkes åbninger, andre typer overfladebehandlinger o.lign. indenfor hver enkelt bygningsdel i hver enkelt rum.

Afslutningsvis indarbejdes emnerne i driftsdatabasen O-prognose. Her leveres ligeledes de foretagne fotoregistreringer for samtlige rum, facader og tag. Her angives tilstandsvurderingerne for samtlige bygningsdele i kategorierne 1-3. Hvor 3 angives, når bygningsdelen fremstår i dårlig stand og der skal udføres istandsættelse, oplyses en begrundelse og en nærmere udredning for vurdering og tilstand.