Byggeledelse

Dall & Lindhardtsen A/S udfører byggeledelse på alle typer opga­ver inden for byggeri; store og mindre opgaver, i hoved- eller fagentrepriser. Vi udarbejder bl.a. statusrapporter, …

Dall & Lindhardtsen A/S udfører byggeledelse på alle typer opga­ver inden for byggeri; store og mindre opgaver, i hoved- eller fagentrepriser. Vi udarbejder bl.a. statusrapporter, tidsplaner, byggeregnskab og økonomistyring, og afholder bygge- og koordineringsmøder samt sikkerhedsmøder.

Byggeledelse er en af vores spidskompetencer. Vi anser byggeledelse som et særligt fagområde, der kræver både byggeteknisk viden og overblik over byggeprocesser. En sikker og løsningsorienteret styring er afgørende for, at der under udførelsen af byggeriet ikke slækkes på kvaliteten af et gennemarbejdet projekt.

Vores byggeledelse styrer og dokumenterer byggeriets samlede forløb for tid, kvalitet og økonomi. Under projekteringsarbejdet og byggeriets udførelse leverer vores byggeledere bl.a. følgende ydelser:

 • Deltager i udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Afholdelse af licitation
 • Afholdelse af opstarts- og byggemøder
 • Processtyring med fast procedure
 • Tidsstyring
 • Økonomistyring
 • Kvalitetssikring
 • Myndighedskontakt vedr. byggepladsen
 • Digital dokumentation
 • Byggeregnskab
 • Koordinering af fagtilsyn
 • Koordinering af byggepladsens aktiviteter
 • Mangelafhjælpning
 • Afleveringsforretning

For at opnå optimal sammenhæng mellem projekteringsfasen og udførelsesfasen inddrages vores byggeledere i projekteringen eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af arbejds- og byggesagsbeskrivelser. Gennem byggelederens deltagelse i projekteringsarbejdet etablerer vi bygbare løsninger, der – under byggelederens styring og overblik – sikres implementeret i byggeriet.