Frederiksborg Gymnasium & HF

Dall & Lindhardtsen A/S har igangsat arbejdet med idéudvikling og skitseforslag til nye rammer for det naturvidenskabelige studiemiljø på Frederiksborg Gymnasium & HF (FGC4). Første …

Dall & Lindhardtsen A/S har igangsat arbejdet med idéudvikling og skitseforslag til nye rammer for det naturvidenskabelige studiemiljø på Frederiksborg Gymnasium & HF (FGC4).

Første brugergruppemøde er løbet af stablen og visionerne for fremtiden vokser.

Skolen blev grundlagt som en latinskole i 1630 af kong Christian 4. I dag er gymnasiet beliggende på en skråning med flot udsigt over Teglgårdssøen og direkte adgang til Store Dyrehave. Gymnasiets smukke bygninger fra 1959 rummer en lang række funktioner og faggrupper. Herunder de naturvidenskabelige fag, som huses på 4 etager i bygningen længst mod øst.

De nye rammer for den naturvidenskabelige fløj skal etableres for at kunne rumme nye undervisningsformer og studiemiljøer, højt fagligt niveau for fysik, informatik, kemi, bioteknologi, biologi og geografi samt for at kunne imødekomme et øget elevantal.