Kirke i Sydhavnen

Dall & Lindhardtsen A/S har udarbejdet forslag til Kirke i Sydhavnen. Forslaget til den ny Kirke i Sydhavnen fremstår med to bygningselementer. Den murede del, der rummer bygningens …

Dall & Lindhardtsen A/S har udarbejdet forslag til Kirke i Sydhavnen.

Forslaget til den ny Kirke i Sydhavnen fremstår med to bygningselementer. Den murede del, der rummer bygningens kulturelle, sociale og musikalske funktioner og den lysende, krystallinske del, der rummer selve kirkerummet.

Kirken skal rumme livets store og små begivenheder. Kirkerummets rundede form afspejler kirkeårets, livets gang og et tilbagevendende forløb af dage aflæses i antallet og rytmen af søjler og opdelinger i det cirkulære kirkerum. Kirkerummets runding kan favne menigheden og ordet i centrum for gudstjenesten, ligesom der kan skabes et retningsbestemt rum.

Kirkerummet skal lyse ud over by og hav, ud over Sydhavnen. En kirke med mange forskellige facetter. Et kirkerum, hvor de kirkelige aktiviteter kan foregå samtidig med livet i resten af kirkebygningen og det omkringliggende bykvarter. Kirkerummet er på samme tid tilgængeligt og demokratisk, ophøjet og religiøst.

Kirkerummet kan stråle til hverdag og til fest. På en forårsdag kan præsten åbne facaden bag alteret mod den symbolske have, hvor buske og blomster springer ud. På sommerdage kan glasfacaden åbnes mod havnen, så salmesang kan bølge ud fra kirkerummets indre. På en grå vinterdag står kirkerummet som et krystallinsk lys, der sendes ud over havnen og nærområdet.

Fra vinduesbåndet ved kirkerummets gulv, vil der være udsigt til byens lys og farvespillet i det omkringliggende vand. Og kigger kirkegængeren op, kan der findes ro og fordybelse i den enkle form, som udgøres af det hvælvede loft med et korsformet ovenlys.

Betonfladerne giver en robust og rolig æstetik med solens lys, der falder over overfladens tekstur. Glasfacadens former og den robuste beton lyssættes ude og inde, så den krystallinske form fremstå som en strålende Kirke i Sydhavnen.