KU SUND – Frederiksberg Campus

Sommermånederne bruges til gennemførelse af projekter på Frederiksberg Campus. Under Rammeaftale om teknisk rådgivning for Københavns Universitet varetager Dall & Lindhardtsen A/S, som underrådgiver for …

Sommermånederne bruges til gennemførelse af projekter på Frederiksberg Campus.

Under Rammeaftale om teknisk rådgivning for Københavns Universitet varetager Dall & Lindhardtsen A/S, som underrådgiver for konsortiet H+ Arkitekter – Grontmij (nu SWECO), arkitektrådgivning på projekter på bygninerne i området Frederiksberg Campus, på Bülowsvej 17/Område 1.

Rammeaftalen har omfattet projekter for indvendig og udvendig vedligehold, renoveringer og ombygninger for tag og facade, vinduer, og døre, solafskærmning og mørklægning, lofter, gulvbelægninger og malerarbejder, murer- og tømrerarbejder, bygningsregistreringer og etablering af D&V-data.

Projekterne på Frederiksberg Campus varierer i anlægsøkonomisk størrelse fra ca. kr. 150.000,- til ca. kr. 4.000.000,- og beløber sig samlet til en anlægsøkonomi på ca. kr. 6 mio.