Lad Helsingør være Helsingør

Som lokale arkitekter i Helsingør har Dall & Lindhardtsen A/S blandet sig i debatten omkring det nye HF og VUC Nordsjælland. Der har den seneste …

Som lokale arkitekter i Helsingør har Dall & Lindhardtsen A/S blandet sig i debatten omkring det nye HF og VUC Nordsjælland. Der har den seneste tid været en del skrivelser i den lokale presse vedr. emnet og d. 23. maj bragte Helsingør Dagblad vores indlæg til debatten. Se det foreliggende forslag til nyt HF og VUC ved at klikke her.

Da Helsingør Dagblad ikke har bragt vores indlæg på deres hjemmeside, gengiver vi her vores indlæg til debatten:

Helsingør d. 20.05.2016

Den gamle købstad i Helsingør er blevet invaderet af en omgang storbymode uden sans for bevaringsværdi og kulturarv – og slet ingen sans for de bymæssige og historiske kvaliteter, som Helsingør byder på.

Som arkitekter i Helsingør er Dall & Lindhardtsen A/S, med adresse i Strandgade, ikke begejstrede over den udvikling, som visionerne om et nyt HF og VUC på Svingelport har taget. At nedrive den gamle brandstation, der måske nok trænger til en kærlig hånd, men som dog er vurderet til bevaringsværdi SAVE-klasse 3, er imod al arkitekturhistorisk fornuft.

Bevaringsværdi/SAVE-klasser er et redskab, der er udviklet til at passe på vores bygningskultur og derfor også et redskab, som man skal tage alvorligt. SAVE-klasse 2-4 bruges for bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Dall & Lindhardtsen A/S mener, der må findes andre løsninger på, hvordan HF og VUC Nordsjælland kan indpasses i Helsingør bykerne. Andre løsninger end at placere en stor glasboks ved den oprindelige Helsingør byport. Som Helsingør Dagblad beskriver forslaget til den nye bygning, vil den primært bestå af glas. Vi ser både udformning, proportioner og materialitet som svært problematisk i forhold til det kulturhistoriske miljø og de materialer, der er benyttet i Helsingørs bybillede generelt.

Det må og skal kunne gøres bedre.

Dall & Lindhardtsen A/S er ikke bange for at nye udformninger og nye materialer kan tilføres til et bymiljø, men det skal gøres i respekt for det eksisterende nærmiljø og det mener vi ikke, at det foreliggende forslag til det nye HF og VUC Nordsjælland formår at gøre.

Svingelport, der historisk er Helsingørs byport, er et problematisk sted at få plads til 3.400 m². Der er helt klart muligheder i området – både for skolens nære placering til bykernen og for muligheden for at skabe et attraktivt og aktivt byliv i området. Dall & Lindhardtsen A/S mener dog, at det er den nemme, ureflekterede løsning at nedrive en bevaringsværdig bygning og starte forfra i stedet for at forsøge at iscenesætte og bearbejde områdets særlige karakter og historie samtidig med, at der etableres et nyt HF og VUC Nordsjælland med dette in mente.

Dall & Lindhardtsen A/S er således helt enige i museumsinspektør, Lars Bjørn Madsens kommentarer til Helsingør Dagblad d. 26. februar, om at man ved at bevare og genbruge den gamle brandstation også bevarer det gamle kulturmiljø og har mulighed for at skabe et unikt studiemiljø med sjæl og charme. I Helsingør bør man gå ind for at bevare det kulturhistoriske islæt, som er byens særlige kendetegn, og skabe anderledes og spændende bygninger i stedet for bare at jævne det hele med jorden. Vi skal huske det held, at Helsingør har bevaret sit kulturelle, arkitektoniske og historiske præg, mens mange andre købstæder gennem tiden har formået at sætte dette overstyr ved nedrivninger og saneringer af bymiljøer.

Et alternativ til visionen på Svingelport kunne være, at vælge en anden placering for nyt HF og VUC Nordsjælland. ”Småkagen”, på hjørnet af Rønnebær Allé og Fredericiavej, har været på tale og man kunne tænke sig, at det kunne være en fordel at skabe et studiecampus med Helsingør Gymnasium, Skolen ved Rønnebær Allé, og HF og VUC Nordsjælland. En god mulighed for at skabe et solidt studiecampus, der kan udvikle Helsingør som studie- og uddannelsesby.

Eller en placering på Rasmus Knudsens Vej lige ved siden af Nordsjællands Erhvervsskole kunne være endnu en god mulighed for at skabe et studiecampus. Med både Kronborg Kollegiet på Rasmus Knudsens Vej og Sigurd Schytz kollegiet på Guldgravervej lige i nærheden er der rig mulighed for at skabe et særligt attraktivt studieområde med gode muligheder for udvidelser i fremtiden.

Eller hvad med en placering på Gasværksgrunden? Ja, Dall & Lindhardtsen A/S kan ikke umiddelbart se, at der mangler muligheder, men noget tyder på, at der er indtruffet en form for tunnelsyn, der kun leder opmærksomheden ét sted hen i stedet for at afprøve de mange muligheder som Helsingør By byder på. Det foreliggende forslag til nyt HF og VUC Nordsjælland på Svingelport er en dominerende, ufølsom og uskøn klods, der kommer til at skæmme indgangen til den historiske bykerne.

Banale glasbokse fra internationale storbyer skal ikke komme til Helsingør. Moderne arkitektur skal udformes og placeres med omtanke i byen, så Helsingør kan få lov til at være et Helsingør, der bygger videre på de lykkelige og markante eksempler, som vi finder på Kulturhavn Kronborg, hvor det oprindelige værftsmiljø i samspil med nye byggerier afspejler og støtter byens udvikling med respekt for Helsingørs kulturarv og vores bymæssige potentialer.

 

Med venlig hilsen

Christian Kloch (Arkitekt MAA og Partner) og

Kjeld K. Knudsen (Arkitekt MAA, Partner og Adm. direktør)

 

Dall & Lindhardtsen A/S

Strandgade 73

3000 Helsingør

  • billeder fra www.helsingordagblad.dk