LO-skolen – Baderum

LO-skolen gennemfører en ombygning af badeværelser i forbindelse med værelseszonerne. Badeværelserne ombygges inden for de eksisterende rums afgrænsninger for at opnå tidssvarende anvendelse og løsninger ift. …

LO-skolen gennemfører en ombygning af badeværelser i forbindelse med værelseszonerne. Badeværelserne ombygges inden for de eksisterende rums afgrænsninger for at opnå tidssvarende anvendelse og løsninger ift. kunder og driften. Ombygningen udføres i overensstemmelse med ”LO-skolen – Manual til fremtidigsagsbehandling”, udarbejdet for Slots- og Kulturstyrelsen november 2012.

Den forestående ombygning gennemføres med en enkelt materialeholdning og i høj kvalitet, med anvendelse af gedigne materialer og i naturlige farveholdninger i under hensyntagen til bygningsanlæggets bevaringsværdige kvaliteter og fredningsværdier.

Eksisterende lofter fremstår som oprindeligt, men med asbestholdigt plademateriale. Disse lofter udskiftes under ombygningen til nye, hvide plader over lægter svarende til den eksisterende løsning. Nye gulvbelægninger og vægbeklædninger i bruseniche samt bag håndvask og toilet udføres med rengøringsvenlige, keramiske fliser.

Ombygningen af foreløbig 22 badeværelser vil være gældende for ombygningen af resterende 200 badeværelser i værelseszonerne på LO-skolen.

Ombygningens løsninger vil indgå som del af manualen for vedligeholdelsesarbejder på LO-skolen.