LO-skolen – Nye badeværelser

Ombygningen af de første 22 badeværelser i værelseszonerne i BLOK 3 på LO-skolen er gennemført. Badeværelserne fremstår nu med imødekommende løsninger og materialer, der lever op …

Ombygningen af de første 22 badeværelser i værelseszonerne i BLOK 3 på LO-skolen er gennemført.

Badeværelserne fremstår nu med imødekommende løsninger og materialer, der lever op til tidssvarende og miljørigtige funktions- og kvalitetskrav ift. kunder og drift.

De ombyggede badeværelser fremstår med et enkelt materialevalg i høj kvalitet, med anvendelse af gedigne materialer i naturlige farveholdninger, der svarer til stedets ånd og stil.

Ombygningen af badeværelserne er sket inden for de eksisterende rums afgrænsninger. Ombygningen sker i badeværelser, der er under 50 år gamle og ikke stammer fra bygningens opførelsestidspunkt.

Ombygningen er udført under hensyntagen til bygningsanlæggets bevaringsværdige kvaliteter og fredningsværdier og i overensstemmelse med ”LO-skolen – Manual til fremtidig sagsbehandling”, udarbejdet for Slots- og Kulturstyrelsen november 2012.

Forude venter gennemførelsen af de resterende 175 badeværelser fordelt på de resterende 6 bygningsblokke.