MAN Diesel & Turbo i ny kontekst

Dall & Lindhardtsen A/S har lavet et oplæg vedr. forskønnelse af MAN Diesel & Turbo’s ejendomme på Teglholmsgade 35, 2450 København SV. På baggrund af …

Dall & Lindhardtsen A/S har lavet et oplæg vedr. forskønnelse af MAN Diesel & Turbo’s ejendomme på Teglholmsgade 35, 2450 København SV.

På baggrund af udviklingen af Sydhavnen, herunder Teglholmen, gennem de seneste år, ønsker MAN Diesel & Turbo A/S (MAN) at undersøge mulighederne for at tilpasse MAN’s ejendom så den passer bedre ind i den bymæssige kontekst, som er opstået omkring den.

På møde i februar 2017 forelagde MAN de idéer og rammer, som var baggrunden for opgaven. I fortsættelse heraf formulerede Dall & Lindhardtsen A/S en bearbejdning af opgaven ved at have fokus på følgende punkter i forskønnelsesindsatsen:

Den eksisterende bygningsmasse og nye bygningsmæssige muligheder: I dag fremstår MAN som et sammensat område uden større samlet planlægning. Tre bygninger foreslås udbygget mod Teglholmsgade og skaber et nyt facadeudtryk mod vejen. En anden mulighed for udbygning er at byggen administration oven på bygning M.

Kantzoner mod veje: Det foreslås at skabe en mere imødekommende overgang fra by til industri end trådhegn med pigtråd. Hegnsgrænsen rykkes ind på grunden og der befæstes og beplantes foran hegnet for at skabe grønne byrum.

Kantzoner mod kanaler: MAN’s grund afgrænses af Teglholmsløbet mod vest og Frederiksholmsløbet mod nord. Det foreslås, at der i samarbejde med Københavns Kommune lægges en strategi for omdannelse af kajkanterne til promenader eller bolværker med adgang for offentligheden.

Friarealerne: For at styre og organisere friarealerne er der særligt to fokuspunkter; oplag og bilparkering. Lager foreslås etableret på bygningernes nordside i et styret pallereol- / lagerreolsystem.

Særlige muligheder: Idrætsareal med bl.a. boldbane på toppen af bygning L, højlageret, i samspil med friarealerne på tagene af den nye skole på den modsatte side af vejen. På taget af nybygningen oven på bygning M kan etableres en have, der kobles til idrætsarealet.