Camilla Ulrikkeholm Klinkby

Camilla Ulrikkeholm Klinkby er tegnestuens ansvarlige partner ifm. prækvalifikationer og tilbud og varetager desuden rollen som kommunikationsansvarlig. Foruden akkvisitionsarbejdet udfører og har hun også erfaring med …

Camilla Ulrikkeholm Klinkby er tegnestuens ansvarlige partner ifm. prækvalifikationer og tilbud og varetager desuden rollen som kommunikationsansvarlig.

Foruden akkvisitionsarbejdet udfører og har hun også erfaring med projektering og med en pragmatisk og løsningsorienteret tilgang til projekterne sikres kontinuerlig fremgang for de enkelte projekter fra skitsering til detaljeløsninger. Hun indgår i samarbejde med øvrige faggrupper, brugere, bygherrer og andre interessenter i en konstruktiv dialog om en målrettet opgaveløsning med fokus på projektets kvalitet. Senest har Camilla U. Klinkby som sagsarkitekt stået for udvidelsen af Nærum Gymnasium med et nyt, innovativt multihus, nyt sognehus i Hellebæk og ombygning af Hvidovre Hospital Gastroenheden.

Nøgleord
Ledelse, konceptudvikling, skitsering, bygningsdesign, projektering, brugerinddragelse og brugerworkshops, formidling, tværfaglig koordinering og samarbejde, sundheds- og undervisningsbyggerier
Uddannelse
2009
Cand.arch fra Kunstakademiets Arkitektskole i København
Ansættelser
2017-
Medejer af Dall & Lindhardtsen A/S
2011-
Ansat hos Dall & Lindhardtsen A/S
2011
Projektansættelse hos White Arkitekter A/S
2010-2011
Ansat hos ADEPT Architects ApS
Kurser
2016
Successiv kalkulation, Bygherreforeningen
2014
Bips beskrivelsesværktøj – begynder og øvet
2013
Projekteringskursus, Arkitektforeningen
2013
Revit Arkitektur 1, kursus på NTI CAD-center
2012
Projektledelse – værktøjer og metoder, Ingeniørhøjskolen København
Referencer
2016
Helhedsplan for Svanemøllens Kaserne. Arkitektkonkurrence.
Sagsarkitekt og designansvarlig.
2016
Nyt mindesmærke i Mindelunden. Åben arkitektkonkurrence.
Sagsarkitekt og designansvarlig.
2015-2016
Skolen i Bymidten, Helsingør. Arkitektkonkurrence.
Sagsarkitekt og designansvarlig.
2014-2015
Visualiseringer, projektering, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og udbud. Sagsarkitekt.
2014
Hvidovre Hospital, Gastroenhedens Endoskopi og Ambulatorium, Kirurgisk Ambulatorium, Etape 3. Ombygning af ca. 1.800 m².
Brugerinddragelse og sagsarkitekt
2012-2013
Nyt Multihus, Nærum Gymnasium, skitsering, præsentation, visualiseringer til foundrasing, projektering, myndighedsprojekt og udbud.
Bygherrerådgivning, myndighedsmøder, bygherremøder og projekteringsmøder. Sagsarkitekt.
2012
Aalborg Universitet, ombygning/renovering, brugerworkshop, skitsering
Sagsmedarbejder.
2012
Helsingør Gymnasium, ombygning/renovering, kantine, musiklokaler, toiletter og gårdmiljø. Projektforslag, Hovedprojekt, Projektering. Sagsmedarbejder.
2011-13
Hvidovre Hospital, Gastroenhedens Endoskopi og Ambulatorium, Modtagelse, Midl. Kirurgisk Ambulatorium og Endoskopiafsnit, Etape 1 og 2.
Skitsering, brugerinddragelse, projektering, inventarprojekt, designmanual og udbud. Bygherremøder og projekteringsmøder.
Sagsmedarbejder.
2011
Helsingør Gymnasium, Masterplan, Generel renovering, omstrukturering og tilbygning for udvidet kapacitet, Skitseprojekt. Sagsmedarbejder.
2011
Klostervej, Hillerød, Almene boliger, Skitseprojekt. Sagsmedarbejder.