Mindesmærke i Mindelunden

Dall & Lindhardtsen A/S har udarbejdet forslag til Mindesmærke i Mindelunden. Forslaget til det nye mindesmærke markerer sig som et felt af granit, der løfter …

Dall & Lindhardtsen A/S har udarbejdet forslag til Mindesmærke i Mindelunden.

Forslaget til det nye mindesmærke markerer sig som et felt af granit, der løfter sig over græs og gangstier. Feltet består af en flade, der sænker sig svagt, skrånende nedad – som en havbund, der bliver dybere og dybere. En rampe fører os ned gennem vandspejlet mod mindetavlen – der står som ”stævnen” for rampens fod. Langs rampen pibler vand ud over granittens sider – som et skib, der tager vand ind. Det maritime slægtskab og symbolikken kan være mangeartet, og for det nye mindesmærke må det være op til den enkelte at tolke; det dybe hav, de omkomnes indsats og skæbne, det synkende skib, stævnen der forsvinder, en mindetavle med inskription.

Forslaget til det nye mindesmærke tænkes udført i sort granit med jetbrændt overflade, hvor vi skal gå, når vi på egen hånd dvæler ved erindringen om de faldne, eller når vi deltager ved en kranselægning i forbindelse med mindehøjtideligheder. Mindesmærke tænkes udført i sort granit med slebet overflade, hvor vand skal danne et uudgrundeligt dyb, et himmelspejlende bassin, en skvulpende vandkant og et svagt, rislende fald. Sort granit og vand i et nutidigt, holdbart og smukt patinerende mindesmærke over en mørk tid, som ikke vil blive glemt.

Endelig kan alle frihedskampens ofre blive mindet på lige fod, samlet i Mindelunden – og det var forår og Danmark frit, ja, Danmark frit.