Nyt SUND – Første spadestik

Første spadestik til Nyt SUND, byggeriet af den nye fakultetsbygning til Det Sundhedsvidenska­belige Fakultet, blev taget d. 13. november 2019. Fra Dall & Lindhardtsen A/S …

Første spadestik til Nyt SUND, byggeriet af den nye fakultetsbygning til Det Sundhedsvidenska­belige Fakultet, blev taget d. 13. november 2019.

Fra Dall & Lindhardtsen A/S var vores to nøglemedarbejdere på projektet, sagsarkitekt Tone Kjellevik Skafte og projekteringsleder Anne Mette Brygmann, med på den flotte, solbeskinnede dag.

Tone og Anne Mette arbejder sammen med gode kolleger fra KHR arkitekter og EKJ rådgivende ingeniører, der sammen med Dall & Lindhardtsen er medlemmer af konsortiet MedicOUH I/S.

Spadestikket fik gode ord med på vejen af bygherre Vejdirektoratet v. Erik Stoklund Larsen samt rektor Henrik Dam og dekan Ole Skøtt, begge fra Syddansk Universitet.

Den nye bygning bliver 50.000 m² og vil forbinde Syddansk Universitet i nord med nyt universitetshospital, Nyt OUH i syd. Nærheden mellem et af landets store universitetshospitaler og et flerfakultært universitet er unikt i både Danmark og i international sammenhæng.

Fakultetsbygningen forventes overdraget til Syddansk Univer­sitet og ibrugtaget i starten af 2023.