Nyt SUND er færdigprojekteret

Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (Nyt SUND) på Syddansk Universitet i Odense, som Dall & Lindhardtsen A/S (som del af konsortiet MedicOUH) tegner for Bygningsstyrelsen/Vejdirektoratet og som …

Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (Nyt SUND) på Syddansk Universitet i Odense, som Dall & Lindhardtsen A/S (som del af konsortiet MedicOUH) tegner for Bygningsstyrelsen/Vejdirektoratet og som tegnestuen har arbejdet med siden 2011, er ved at være færdigprojekteret og sendes i udbud indenfor den nærmeste fremtid.

Gennem sin formgivning, bygningsstruktur, skala og materialevalg bygger projektet på en naturlig og samtidig moderne måde videre på det oprindelige, eksisterende universitet. Relationen mellem bygningerne og landskabet, som var et af hovedgrebene for den oprindelige universitet af Krohn & Hartvig Rasmussen, har været bærende for konceptudviklingen og planlægningen. Dette samspil mellem inde og ude er ført videre i Nyt SUND i form af varierende kig mellem bygningerne og landskabet med fredskoven udenfor.

Byggeriet er på ca. 50.000 m² og skal huse Nyt SUND’s forsknings- og uddannelsesaktiviteter samt administration. Nyt SUND opføres umiddelbart syd for den eksisterende universitetscampus og i tilknytning til Nyt OUH. Denne placering og nærhed mellem et af landets store universitetshospitaler og et flerefakultært universitet er unikt både i Danmark og i international sammenhæng og vil være med til at understøtte og sikre et tværfagligt miljø for såvel forskning, uddannelse og vidensdeling i sundhedssektoren.

Projektet er udarbejdet gennem samarbejdet i konsortiet MedicOUH, hvor Dall & Lindhardtsen A/S bemander opgaven med projekteringsleder, sagsarkitekt og flere sagsmedarbejdere med special-kompetencer inden for områder som laboratorier, undervisningsbyggeri m.m. Ud over Dall & Lindhardtsen A/S tæller konsortiet KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter AB, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Oluf Jørgensen A/S samt WSP Sverige AB

Vi glæder os til, at byggeriet starter op.