20 almene boliger, Vemmelev

Konkurrencen omfatter 20 alemene boliger, to fælleshuse, et servicehus samt planlægning af udearealer. Bebyggelsen er i sin udformning karakteriseret ved for-skydninger og skiftende retninger i …

Konkurrencen omfatter 20 alemene boliger, to fælleshuse, et servicehus samt planlægning af udearealer. Bebyggelsen er i sin udformning karakteriseret ved for-skydninger og skiftende retninger i tagenes form og udhæng. Bebyggelsen er harmonisk i sit gennemgående valg af materialer og bygningskroppenes højder og bredder. Bebyggelsen skal danne en rolig og stabil ramme om brugernes dag-ligdag.

Bygningernes placering og udformning skaber gennemsigtighed fra ankomstarealerne ved fælleshusene og åbenhed mellem boligerne. Den samlede bebyggelses-plan veksler mellem mere urbane passager, intime gårdrum og pladser til ophold, naturprægede kiler, buskadser og åbne arealer. Her er mulighed for at finde sig til rette i netop det uderum, som svarer til det behov, som den enkelte måtte have. De varierede uderum giver en bred vifte af oplevelsesmuligheder i boliggrupperne. Haver, stier og bygningernes indbyrdes placering giver et rumligt varieret og oplevelsesfuldt fællesareal.

I højden forskydes de enkelte boliger i forhold til hinanden, så det svagt skrånende terræn udnyttes og hver enkelt bolig fremstår som en enhed under eget tag. I de selvstændige boligers rammer kan beboerne opleve at have et hjem og et privatliv samtidig med, at offentlig omsorg kan varetages. Her er plads til et privat, personligt og socialt frirum til udfoldelse af hverdagslivet.

Boligerne ligger 5 og 5 omkring to grønne, fælles haver, som åbner sig mod øst. I forlængelse af hver have ligger fælleshusene med udsyn mod de grønne arealer samt mod ankomsten fra boligvejen. Tilbagetrukket fra boligvejen ligger servicehuset omkranset af en lund af træer og buske.

 

Fakta
Bygherre
Slagelse Kommune
v. Schlichtkrull
Areal
ca. 1.600 m2
Anlægssum
ca. kr. 36 mio.
Samarbejdspartnere
Strunge Jensen A/S