Aalborg Havnefront

Aalborg Havnefront er byens kontakt til Limfjorden. Byggeriet ved den nye promenade, er struktureret med en sluttet facadelinie mod gaderummene, og med en åben udadvendt …

Aalborg Havnefront er byens kontakt til Limfjorden. Byggeriet ved den nye promenade, er struktureret med en sluttet facadelinie mod gaderummene, og med en åben udadvendt karakter mod fjorden og udsigten. Oplevelsen af Limfjordens åbne rum forstærkes ved kontrasten mellem det fortættede byrum og åbenheden over fjorden. Bygningens rum og gårde er hævet over promenadeniveauet, mod udsigten. Søjlerne definerer facadelinien og de brede trapper tjener som en venlig, men markant adskillelse mellem den offentlige havnepromenade og de halvoffentlige gårdrum. Bygningerne er overvejende opført i 4 etager med enkelte dele i 5 og 6 etager, og indeholder erhvervslokaler til udlejning, cafe mod kanalen samt 6.000 m² boliger. I kælderen er indrettet 104 stk. P-pladser.

Boligerne på Aalborg havnefront placerer sig som en naturlig videreførelse af det eksisterende havnefrontsprojekt. Byggeriet består af erhverv i 4 etager og boliger i 6 etager samt fuld kælder under hele projektet med 41 P-pladser.

Boligerne markerer sig som punktbebyggelse mod havnepromenaden og Limfjorden. Bebyggelsens gårdrum er hævet over havnepromenaden og danner herved et naturligt byrum, der adskiller punkthusene og erhvervsdelen. Punkthusene er indrettet med 1-værelses lejligheder i stueplan, 2- og 3-værelses i følgende etager, afsluttende med 5-værelses penthouselejligheder. Lejlighederne er forsynet med glaskanapper, der orienterer sig mod havnepromenaden.

Erhvervslejemålets facade er ligeledes orienteret med kig ud til Limfjorden. Bygningstrukturen tillader en høj grad af fleksibilitet i indretningen af såvel boligtyper som de forskellige erhvervslejemål.

Fakta
Bygherre
A. Enggård A/S
Ibrugtagning
1999-2002
Areal
6000 m² boliger og
11.000 m² erhverv
Samarbejdspartnere
Niras A/S