Andelsboligforeningen Stenhøj

AB Stenhøj består af 11 senioregnede andelsboliger, som alle er i ét plan med en mindre privat have. Boligerne er udlagt som øst-vest vendte, med …

AB Stenhøj består af 11 senioregnede andelsboliger, som alle er i ét plan med en mindre privat have. Boligerne er udlagt som øst-vest
vendte, med de primære opholdsarealer, terrasser og haver orienteret mod vest. Mellem de vestlige og østlige boliger udlægges et grønt fælles friareal.

Boligerne udlægges i grupper på 2 til 3 boliger omkring de tilhørende carporte og skur, der skaber facademæssige forskydninger mellem de enkelte boliger. Hver
bolig med tilhørende carport og udhus dækkes med et sammenhængende tag således, at udhuse og carporte fremtræder integreret i bebyggelsen. Ved hver
boligs centrale midterzone fortsætter og løftes tagfladen fra ankomstsidens tagfod, til midterzonens afslutning mod de primære opholdsarealer, hvorved midterdelen
fremstår med ensidig taghældning.

Sammen med forskydningerne mellem de enkelte boliger skal dette medvirke til at give bebyggelsen et varieret og skulpturelt udtryk.

Facader udføres i en lys, grågul teglsten mens tage udføres med tagsten i røde nuancer. Vinduer og glaspartier fremstår med lyse karme og rammer. Udhuse og
carporte udføres med lys træbeklædning. Byggeriet er opført i lavenergiklasse 1.

Endvidere er byggeriet opført bæredygtigt mht. materialevalg herunder livscyklusvurderinger.
Regnvand fra tagene opsamles og anvendes til toiletskyl og til vaskemaskiner i boligerne.

 

 

Fakta
Bygherre
AB Stenhøj v. Kuben
v . Jan Stadsbjerg
Ibrugtagning
2007
Areal
ca. 2.800 m²
Samarbejdspartnere
Oluf Jørgensen A/S