Copenhagen International School

Renoveringen af Copenhagen International School har til formål at bevare bygningens særlige stilsnit samt tage hensyn til bygningens bevaringsværdi. Renoveringen omfatter udskiftning af eksisterende tegltag …

Renoveringen af Copenhagen International School har til formål at bevare bygningens særlige stilsnit samt tage hensyn til bygningens bevaringsværdi. Renoveringen omfatter udskiftning af eksisterende tegltag på hovedbygningen inklusiv tagvinduer og efterisolering samt afrensning og maling af facaden på hovedbygningen og facadereparationer i nødvendigt omfang på sidebygningen. Endvidere udskiftes vinduerne i hovedbygningens facade.

Renoveringen gennemføres med nænsom afrensning og demontering af eksisterende bygningsdele samt anvendelse af forenelige nye materialer, som ikke skiller sig ud fra bygningens oprindelige udtryk. Skolen er opført i flere etaper i perioden fra 1904 frem til 2001.

Hovedbygningen er opført i nyklassicistisk stil med facader udsmykket med klassiske facadeelementer. Hoved- og sidebygninger anvendes til skoleundervisning for alle klassetrin fra 1. til 10. klasse, herunder lokaler til almindelig klasseundervisning, samt fysik, kemi, sløjd og kunstneriske fag.

Opgaven gennemføres som totalentreprise i et partneringsamarbejde mellem bygherre Copenhagen International School, entreprenør N. H. Hansen & Søn A/S og rådgivere.

Fakta
Bygherre
Copenhagen International
School
Ibrugtagning
2010
Samarbejdspartnere
Kim Olsson A/S Rådgivende
Ingeniører FRI