Dator A/S

Dator ligger smukt placeret i landskabet ved Mariager Fjord. Byggeriet består af 3 bygningskroppe af forskellig højde. Bygningskroppene forskyder sig i forhold til hinanden og binder …

Dator ligger smukt placeret i landskabet ved Mariager Fjord. Byggeriet består af 3 bygningskroppe af forskellig højde. Bygningskroppene forskyder sig i forhold til hinanden og binder sig derved fast til et læbælte af træer i det grønne landskab. I forskydningerne findes parkerings- og ankomstarealer samt arealer for udeophold.

Bygningen er opført i enkle og kendte materialer med facader i sorte betonsandwichelementer, glas og aluminium.
Mellem de 3 mørke og præcist definerede bygningskroppe fremstår langsgående, glasoverdækkede forbindelsesstrøg, hvor der via bredde trapper, balkoner og åbninger er forbindelse til etagerne og de omgivende kontor- og udviklingsarealer, møde- og personalefaciliteter. Glasoverdækningerne formidler forskydningerne i højden mellem de 3 bygningskroppe.

Dator er en moderne kontorbygning med et åbent kontorlandskab, der fleksibelt kan omstilles og tilpasses til de enkelte opgaver. Virksomhedens arbejde med bl.a. udvikling af software foregår i bygningens rumkonstellationer, der veksler mellem lukkede og koncentrerede funktionsområder og åbne markedsområder. Her finder personalets virke sted i et lyst og aktivt miljø under søjlebårne tagflader med synlige gitterspærskonstruktioner og store glaspartier med udsigt til omgivelser.

For pauser i hverdagens arbejde er etableret åbninger og nicher, der åbner sig mod naturen. Fra kantinen er der gennem et dobbelthøjt glasparti i hele rumets bredde en storslået udsigt over Mariager Fjord. Mødelokalerne ligger som indskudte etager i kantinen med samme smukke udsigt.

Fakta
Bygherre
Dator A/S
Ibrugtagning
1997 og 2000
Areal
ca. 2.200 m2 og 1.600 m2
Anlægssum
kr. ca. 14 mio.
Samarbejdspartnere
Svend Poulsen