Espergærde Biograf

Bygningen er opført som biograf i 1923. Senere fungerede den som kirkesal for en frimenighed. Umiddelbart før ombygningen, blev bygningen anvendt som lagerlokale og fremstod …

Bygningen er opført som biograf i 1923. Senere fungerede den som kirkesal for en frimenighed. Umiddelbart før ombygningen, blev bygningen anvendt som lagerlokale og fremstod nedslidt, med behov for istandsættelse. Bygningen havde ikke nogen enestående arkitektonisk værdi. Den fremstod som en pittoresk bygning, med en usædvanlig gavludforming, med elementer fra et klassisk tempel og et relativt stort volumen. Ejeren ønskede at istandsætte og renovere bygningen og således bevare den og give den en nutidig anvendelse. På denne baggrund bad bygherren i efteråret 2004 Arkitekter Dall & Lindhardtsen A/S om at udarbejde et skitseprojekt til en ønsket fremtidig anvendelse med udvalgsbutikker i stueetagen og en udnyttelse af tagrummet til kontorformål for ejerens virksomhed.

Den arkitektoniske bearbejdning, og udformning af projektet, har i store træk, taget udgangspunkt i at “bevare” bygningens hovedproportioner, pittoreske udtryk, materialer og farver. “Tempelgavlen”, samt de store pudsede murflader, med stræbepiller, er bevaret.

Bygningen er åbnet op med store nye vinduespartier og nye kviste, udformet i et nutidigt formsprog, det klart signalerer at bygningen i dag rummer andre funktioner end den er oprindeligt indeholdt.

I forbindelse med den ny indretning totalrenoveredes bygningen, udvendigt og indvendigt. Hele indretningen blev fjernet, der blev indbygget ny etageadskillelse, facader blev istandsat og ændret med nye vinduer og døre. Tagetagen blev ombygget, med nyt tag, kviste og tagvinduer. Kælderen blev bevaret og istandsat til lager samt tekniske forsyninger/installationer til bygningen.

Fakta
Bygherre
Ejendomsselskabet af d. 19.10.1953
Ibrugtagning
2006
Areal
419 m²
Anlægssum
kr. 7 mio.
Samarbejdspartnere
Strunge Jensen A/S