Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ombygningen og modernisering af Bygning 13, KU, Det Farmaceutiske Fakultet. Renoveringen omfatter en fuldstændig indvendig istandsættelse …

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ombygningen og modernisering af Bygning 13, KU, Det Farmaceutiske Fakultet.

Renoveringen omfatter en fuldstændig indvendig istandsættelse af to hele étager med laboratorier samt mindre ombygninger i den resterende bygningen, herunder nyindretning, nye installationer, nye overflader og nyt inventar.
Det ombyggede vil imødekomme UBST’s krav til GM01 laboratorier, samt de fremtidige krav til tilgængelighed, miljø og energi.
Endvidere indbygges ny elevator, som opfylder UBST’s krav til tilgængelighed og betjener alle bygningens etager.

Som forarbejde til den egentlige ombygning analyseres forskellige muligheder og konsekvenser for fremtidige rumlige forhold gennem en række scenarier for hoveddisponeringen af etagerne. Brugerne sikres således bedst mulige arbejdsbetingelser, mens bygningen samtidig opdateres til fremtidens forhold.

Projekteringsledelsen bliver varetaget af Kjeld K. Knudsen, der i dag er partner hos Dall & Lindhardtsen A/S.

Fakta
Bygherre
Universitets- og Bygningsstyrelsen
v. Ebbe Michaelsen
Ibrugtagning
Efterår 2013
Areal
7250 m2
Anlægssum
ca. kr. 60 mio.
Samarbejdspartnere
OBH Rådgivende Ing. A/S
Rosseels Tegnestue
Egebjerg By og Landskab