Kronborg Auto A/S

Opgaven består af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ombygning af eksisterende udstillingsbygning. Ombygningen af den eksisterende bygning omfatter renovering af indvendige overflader, et …

Opgaven består af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ombygning af eksisterende udstillingsbygning.

Ombygningen af den eksisterende bygning omfatter renovering af indvendige overflader, et opdateret udtryk udad til i form af ny skiltning, samt indretningsmæssige ændringer i forhold til udstillingsbygningens opdeling. Alle dele udføres iht. VW’s internationale koncept “Facelift II”.

Den indvendige indretning af udstillingsbygningen ændres således, at der dels blive bedre plads i udstillingen til flere nye biler, samtidig indrettes nye administrations-og kontorfaciliteter, med henblik på at opfylde fremtidige behov, i forhold til salg og service. Derudover indrettes der ny kundelounge.

I den administrative del er der skabt en større åbenhed, således at salg og service, smelter sammen med selve udstillingen, i et større, lysere og mere transparent , sammenhængende rum.

Dall & Lindhardtsen A/S har som arkitekt og projekteringsleder varetaget projekterings- og udbudsfasen, samt udførelsesfasen herunder fagtilsyn og byggeledelsen.

Fakta
Bygherre
Kronborg Auto A/S
Car Holding A/S
Ibrugtagning
2015
Areal
ca. 550 m2
Anlægssum
2,5 mio.