Nærum Gymnasium

1. præmie i arkitektkonkurrence i 2000. Nærum Gymnasium er præmieret af Søllerød Kommune i 2004. Byggeriet omfatter et 10-sporet gymnasium med idrætsfaciliteter. Bygningsanlægget er placeret …

1. præmie i arkitektkonkurrence i 2000. Nærum Gymnasium er præmieret af Søllerød Kommune i 2004. Byggeriet omfatter et 10-sporet gymnasium med idrætsfaciliteter. Bygningsanlægget er placeret i et fuld udbygget grønt byområde. Selve gymnasiet er samlet i én stor treetages bygning med én stor skrånende metaltagflade.

Herunder er i bygningens periferi placeret hjemområderne og fagområderne der sammen med de øvrige specifikke funktioner omkranser et stort, højt, cirkulært centralrum, der indeholder alle fælles og rekreative funktioner. I dette rum ‘svæver’ det centrale studiecenter, der som en amorf glasstruktur symboliserer den uendelige og stadigt voksende videnbank gymnasiets elever og lærere hér har adgang til. Bygningens umiddelbare stringens modsvares af en rigdom af detaljer og variationer, der sammen med det mylder af unge mennesker, som vil befolke bygningen vil skabe et spændende og oplevelsesrigt miljø. Udvendigt fremstår bygningen i lys varmebehandlet fyrretræsbeklædning og sammenhængende glaspartier, der udtrykker de bagved liggende funktioner.

Centralrummets store, høje glasfacade mod forpladsen gennembrydes af gymnasiets auditorium, der formet som et metalprisme bryder symmetrien og samtidigt understreger bygningens diagonale akse. Kunstnerisk udsmykning af Henning Damgaard-Sørensen.

Efter ibrugtagning har Dall & Lindhardtsen A/S gennemført projekter på gymnasiet i driftsperioden.

Fakta
Bygherre
Københavns Amt
Nærum Gymnasium
Ibrugtagning
2003
Areal
14.000 m²
Anlægssum
245 mio. DKK
Samarbejdspartnere
Jørgen Nielsen A/S
Strunge Jensen A/S
Balslev A/S
Finn Jørsboe