Støvring Boligselskab

Blindbækgrunden ligger tæt på vejkrydset Hobrovej/Viborgvej, der de seneste 100 år har været Støvrings tyngdepunkt. Området var imidlertid kun sporadisk bebygget: Et mekanikerværksted og nogle …

Blindbækgrunden ligger tæt på vejkrydset Hobrovej/Viborgvej, der de seneste 100 år har været Støvrings tyngdepunkt. Området var imidlertid kun sporadisk bebygget: Et mekanikerværksted og nogle baggårdsarealer med spredte udhuse.

Boligbyggelsen bidrager således til at fortætte bycentrum, og husenes udformning og udtryk kan ses som en dialog med tre ældre rødstenshuse, der ligger i samme område, og som danner en nogenlunde genkendelig type i et ellers stærkt fragtmenteret bybillede.

De 26 udlejningsboliger varierer i størrelse fra ca. 70 – til 90 m2, og boligerne og de ialt fire opgange er udformet med særlig hensyntagen til bevægelseshæmmede. Materialevalget er nøgternt: Tegl, beton og zink, der også kan genfindes i de omkringliggende bebyggelser.

Fakta
Bygherre
Støvring Boligselskab
Ibrugtagning
2002
Areal
2.275 m2
Samarbejdspartnere
Frandsen & Søndergaard
Willy Rosseel´s Tegnestue