Historie

Virksomheden, der er grundlagt i 1968 af Hans Dall og Torben Lindhardtsen, er i dag et aktieselskab der ejes ligeligt af partnerne.

Historisk er produktionen præget af større byggerier for offentlige og private bygherrer; universiteter, gymnasier, biblioteker, rådhuse, sygehuse, administrationsbygninger industri- og kulturbyggerier. Opgaverne er for størstedelens vedkommende resultat af vundne arkitektkonkurrencer.