GDPR

Dall & Lindhardtsen A/S – GDPR – Persondatapolitik

Persondataforordning (GDPR) og privatlivspolitik hos Dall & Lindhardtsen A/S (D&L).

Dette dokument opdateres løbende. Dokumentet er sidst opdateret d. 25/5-2018.

 

1. Personlige oplysninger

Når du udveksler informationer med D&L, registrerer vi bl.a. følgende personoplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail.

D&L foretager registreringen af personoplysninger med det formål at kunne betjene potentielle og eksisterende, eksterne og interne samarbejdspartnere.

Personoplysningerne registreres hos D&L og opbevares i 1 år medmindre der gives aktivt samtykke til, at D&L må opbevarer de oplyste persondata i længere tid. Såfremt personoplysninger indgår i ansættelsesaftaler samt i rådgivningsaftaler, projektarbejder og rådgivningsopgaver opbevares oplysningerne så længe rådgiveransvar gøres gældende for de aktuelle aftaler, arbejder og opgaver. Iht. branchens Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR) ophører rådgivers ansvar 5 år efter afslutningen af rådgivningsopgaven.

Oplysninger afgivet til D&L sælges på ingen måde videre til tredjemand.

 

2. Følsomme oplysninger ved betalinger

Ved afgivelse af kontooplysninger i forbindelse med betalinger anvender D&L udelukkende oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af den aktuelle transaktion. D&L har på intet tidspunkt adgang til følsomme kontooplysninger.

 

3. Samtykkeerklæring

Hvis du registreres som medarbejder eller samarbejdspartner hos D&L vil du modtage en samtykkeerklæring.

 

4. Indsigtsret i personoplysninger, foretage ændringer eller slette

Som registreret hos D&L har man altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Man har også ret til indsigt i, hvilke egne oplysninger, der er registreret eller anmode om ændringer i registrering vedr. egne oplysninger. Disse rettigheder foreligger efter Persondataloven og anmodning kan ske ved skriftlig henvendelse.

 

5. Dataindsamling

Hvis D&L forsynes med personoplysninger, vil D&L lagre disse oplysninger og bruge dem i forbindelse med udførelse af D&L’s virke, daglige arbejde og administrative opgaver samt til markedsføring.

Så længe personoplysninger er aktuelle og nødvendige for D&L’s virke og daglige arbejde, vil disse blive lagret. Personoplysningerne opbevares i 1 år. Såfremt personoplysninger indgår i rådgivningsaftaler og projektarbejder opbevares oplysningerne så længe rådgiveransvar gøres gældende for de aktuelle aftaler og arbejder.

 

6. Databehandling

Har man inden for de sidste 12 måneder været registreret hos D&L eller aktivt givet samtykke til behandling af data, skal man være opmærksom på, at D&L indsamler, bearbejder og anvender data i forbindelse med udførelse af D&L’s virke, daglige arbejde og administrative opgaver samt til markedsføring.

 

7. Databehandleraftale

D&L har lavet databehandleraftaler med alle virksomhedens systemleverandører, IT-samarbejdspartnere og konsulenter.

 

8. Dokumentationspligt

D&L stiller alt nødvendig dokumentation til rådighed for relevante myndigheder (Datatilsynet).

 

9. Offentlige dokumenter

Nærværende persondatapolitik indgår som del af D&L’s generelle frimapolitik. Nærværende dokument om D&L’s håndtering af persondata er offentligt tilgængelig via D&L’s hjemmeside.

 

10. Dataansvarlig

Dataansvarlig for D&L er direktionen samt Peter Johansson Jørgensen, Camilla Ulrikkeholm Klinkby og Christian Kloch.

 

11. Ændringer i politik vedr. beskyttelse af personoplysninger

Alle fremtidige ændringer i D&L’s persondatapolitik vil blive oplyst i nærværende skrivelse. Den foreliggende persondatapolitik bør derfor løbende gennemses for eventuelle nye bestemmelser eller ændringer.