Arkitektur skal bygge videre på vores fælles nordiske bygningskultur, hvor mennesket, det gode håndværk og enkeltheden er i centrum [læs mere …]

Vi har i Norden en lang og stærk tradition for arkitektur af høj funktionel, byggeteknisk og æstetisk kvalitet. En tradition der forpligter og som gør, …

Vi har i Norden en lang og stærk tradition for arkitektur af høj funktionel, byggeteknisk og æstetisk kvalitet. En tradition der forpligter og som gør, at vi som arkitekter altid skal gøre os umage og kun tegne noget, der lever op til vores egne høje ambitioner og noget vi selv tror på.

Gennem fem årtier har Dall & Lindhardtsen tegnet byer, byrum og bygninger. Bygningstransformationer og -ombygninger af eksisterende bygninger, som bygger videre på stedets iboende kvaliteter og nybyggeri, dertilpasser sig sine omgivelser og som har lært af vores byggetradition, kultur og værdier.

Arkitektur, som har en vis grad af ydmyghed og respekt for den fysiske, kulturelle og historiske kontekst, det bygger sig ind i. Ikke dermed sagt, at arkitektur ikke skal have en markant arkitektonisk profil, være smuk og markere sig i bybilledet – Tværtimod. Arkitektur skal på en gang pege fremad samtidig med, at den forbinder fortiden og nutiden og tilføjer et interessant og ambitiøs lag til vores bygningskultur.

Arkitektur, hvor det gode håndværk med velafprøvet og bygbare løsninger og udført i robuste materialer, som patinere flot og er alt afgørende for, at bygningen også er smuk om 100 år.

Arkitektur, som er designet til de mennesker, som lever og arbejder i husene og som er omdrejningspunktet og vores primære fokusområde i udviklings- og projekteringsprocessen. Men også til alle os andre. Os, der aldrig kommer indenfor i bygningerne, men som ser det fra vores vindue eller passere forbi på vej til og fra arbejde. For vores byer og bygninger tilhører fællesskabet og er en del af vores fælles bygningsarv og historie, som vi alle skal værne om.