N Æ R U M  G Y M N A S I U M

I D R Æ T S H A L  –  S C I E N C E B Y G N I N G

 

I Nærum står Nærum Gymnasium (NAG) med sin idrætshal og sit multihus, Ellipsen. Alle tre bygninger tegnet af Dall & Lindhardtsens arkitekter i årene 2001-2015 – og alle tre står hver sin tydelige geometriske form.

Ellipsen er den nyest nytilkomne bygning på matriklen og blev tilvejebragt på baggrund af NAGs ønske om at styrke science-gymnasiets i forvejen grønne og naturvidenskabelige profil. Resultatet blev et hybridhus, der udtrykker innovation og bæredygighed, kan rumme og justeres efter varierende læringssituationer skaber rammerne for et godt studiemiljø, hvor de studerende uafhængigt og frivilligt kan benytte failiteterne – også uden for normal studietid.

 

I bygningen udnyttes solenergi og grønne tage absorberer regnvandet, så dets fart mod kloaksystemet sænkes. Bygningen er designet til at kunne opsamle og overlevere data om solenergi, regnvand og ressourceforbrug direkte til de studerende, så de løbende kan indarbejde det i deres studier på NAG.

 

Du kan læse mere om byggeriet for det præmierede Nærum (Amts) Gymnasium her og for Ellipsen her.