Stamdata

Dall & Lindhardtsen A/S
Strandgade 95
3000 Helsingør

CVR-nr. 28 68 58 66

Revisor:
PricewaterhouseCoopers PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september

Bankforbindelse:
Jyske Bank, Helsingør

Forsikringsforhold:
Dall & Lindhardtsen A/S er ansvarsforsikret hos Tryg