Aalborg Universitet : 8. byggeafsnit

8. Byggeafsnit ibrugtaget 1999. 8. Byggeafsnit omfatter nygbygning for Humanistisk fakultet omfattende auditorium, AV-Laboratorium, sprog- og EDB laboratorier, seminarrum, grupperum, lærerkontorer, administration samt kantine for …

8. Byggeafsnit ibrugtaget 1999. 8. Byggeafsnit omfatter nygbygning for Humanistisk fakultet omfattende auditorium, AV-Laboratorium, sprog- og EDB laboratorier, seminarrum, grupperum, lærerkontorer, administration samt kantine for hele fakultetet i et stort centralrum. Byggeafsnittet er udformet som en oplevelsesrig komposition af bygningskroppe, hvorimellem dannes rigt varierende gader, stræder, torve og pladser, som på bymæssig måde sammenbinder de forskellige funktioner i et naturligt hele omkring tre grønne gårdhaver.

8. Byggeafsnit er en nutidig videreudvikling af de bebyggelsesprincipper, som blev formuleret i konkurrenceforslaget og efterfølgende fastlagt i byplanen for universitet. Byggeriet er således opført med den materialekarakter og -kvalitet, som er kendetegnende for universitetsbydelen og det fastholder og viderefører det helhedspræg, som er tilstræbt genenm hele Aalborg Universitets tilblivelse.

Til byggeafsnittet er som udviklingsprojekt skabt et nyt dragerfrit søjle-plade byggesystem med stor spændvidde. Herigennem er skabt et særdeles fleksibelt byggeri, hvor indretningen frit kan tilpasses fremtidige behov.

Som en del af projektet er gennemført et udviklingsprojekt, vedrørende objektorienteret cadprojektering, således at projektet direkte kan samkøres med universitetets drifts- og vedligeholdelsesdatabase. Ligeledes er opgaven gennemført ved miljørigtig projektering.

Farvesætning og kunstnerisk udsmykning: Poul Winther, Jette Debois

Fakta
Bygherre
Undervisningsministeriet
Ibrugtagning
1978 - 1999
Areal
8 byggeafsnit i alt 11.800 m2
Anlægssum
145 mio
Samarbejdspartnere
Carl Bro A/S
Willy Rosseel’s Tegnestue ApS