AAU : Revitalisering af Fibigerstræde 2

Opgaven er en del af en større intern rokade i fakultetes bygninger, hvortil Dall & Lindhardtsen har udarbejdet en helhedsplan. Revitaliseringens formål er at skabe en …

Opgaven er en del af en større intern rokade i fakultetes bygninger, hvortil Dall & Lindhardtsen har udarbejdet en helhedsplan. Revitaliseringens formål er at skabe en bedre og mere nutidig organisering af funktioner og rum.

Ved revitaliseringen på Fibigerstræde 2 deles bygningen funktionsmæssigt i to dele – ét studieområde primært for de studerende og én administrativ del for ansatte, heriblandt lærere og forskere. De to dele samles af ankomstområdet, hvor også seminarrum til undervisning er placeret.

Studieområdet åbnes indadtil med større sammenhængende arealer, rum sammenlægges, vægge ændres til glasvægge og der udføres nye ovenlys. Gennem en nyetableret lysgård, samt en åbning til den eksisterende kælder skabes visuel forbindelse mellem oppe og nede, samt mellem ude og inde. Herved gives plads og rum til moderne studiemetoder og undervisning. De nye rum skaber mulighed for samarbejde og møder af forskellig karakter.

I den administrative del er ligeledes skabt en større åbenhed, samtidig med at behovet for private administrations- og forskningszoner er tilgodeset. Her sammenlægges kontorer til større, lysere rum og en ny frokoststue samt nye møderum etableres. Der udføres nye ovenlys og i flere kontorer erstattes et tidligere blændparti af et vindue, således at der skabes visuel forbindelse mellem gang og kontorer.

Alt i alt skabes en mere ‘gennemsigtig’ bygning med gode dagslysforhold, samt bedre overskuelighed og sammenhæng.

Fakta
Bygherre
Aalborg Universitet
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ibrugtagning
2013
Areal
3.500 m²
Anlægssum
20 mio. DKK
Samarbejdspartnere
Rambøll A/S