AAU : Aalborg Universitetsbibliotek

Aalborg Universitetsbibliotek er et ombygnings- og renoverings-projekt. Bygningen var oprindelig en undervisningsbygning som Undervisningsministiriet erhvervede med henblik på at ombygge, renovere, og indrette den til …

Aalborg Universitetsbibliotek er et ombygnings- og renoverings-projekt.

Bygningen var oprindelig en undervisningsbygning som Undervisningsministiriet erhvervede med henblik på at ombygge, renovere, og indrette den til brug for den del af universitetet som er samlet i området.

Første ombygning omfatter en total renovering af bygningsmassen, herunder udskiftning af facader, vinduer, tage og gulve. Endvidere omfatter arbejderne ny-indretning, skiltning mv.

Skitseprojekt for om- og tilbygning udarbejdet 2007.

Ombygning:
Bibliotekets behov for flere seminarrum, møderum, læsepladser og gruppearbejdspladser samt et nyt og større kantineområde, indrettes i den eksisterende biblioteksbygning.

Tilbygning:
Den nye tilbygning, med kontorfaciliteter, kobler sig til det eksisterende biblioteks gange som bliver forlænget mod øst. Mellem tilbygningen og den eksisterende bygning, skabes et mellemrum, opdelt af gangene, der indeholder publikumshave og personalehave.

Fakta
Bygherre
Undervisningsministeriet
Ibrugtagning
1995
Areal
9000 m2
Samarbejdspartnere
Carl Bro A/S