Aalborghus Slot

Aalborghus Slot blev opført af Chr. III i 1539-1555, og af de oprindelige bygninger er østfløjen fortsat intakt. Nordfløjen blev tilføjet af Chr. IV i …

Aalborghus Slot blev opført af Chr. III i 1539-1555, og af de oprindelige bygninger er østfløjen fortsat intakt.

Nordfløjen blev tilføjet af Chr. IV i 1633, og i 1808-09 blev der opført en fritliggende bindingsværksbygning mod syd. Slottet blev oprindeligt bygget som en fæstning, og det fungerer i dag som domicil for Nordjyllands Statsamt.

Arkitekter Dall & Lindhardtsen A/S har i 2 etaper i tidsrummet fra 1996-1999 udført omfattende restaureringsarbejder på tag og fag, såvel som omfattende interiørmæssige arbejder. Der er herunder gennemført omfattende lokalemæssige forandringer for at tilgodese slottets funktion som statsamt, og hvor påkrævet, foranstaltet restaurering af oprindelige vægudsmykninger m.v.

I arbejdet med restaureringen har tegnestuen endvidere udført design af lamper, skilte og møbler.

Fakta
Bygherre
Slots- & Ejendomsstyrelsen
Ibrugtagning
1999
Anlægssum
kr. 7 mio.