Allerslev Skole: Ny SFO og udvidelse af Lejre hallen

Dall og Lindhardtsen A/S er som underrådgiver til KUBEN Management bygherrerådgiver ifm. udvidelsen og ombygning af Allerslev skole og den nærliggende Lejre hal. Projektet omfatter en …

Dall og Lindhardtsen A/S er som underrådgiver til KUBEN Management bygherrerådgiver ifm. udvidelsen og ombygning af Allerslev skole og den nærliggende Lejre hal. Projektet omfatter en renovering og ombygning af Allerslev skole samt en tilbygning med nye faciliteter til skolens SFO.

Allerslev Skole er bygget i 1980 og siden er der løbende tilføjet nye fløje og lokaler. I dag er en tresporet skole med ca. 630 elever. Skolen er opdelt i tre afdelinger: 7.-9. kl. i udskolingen, 4.-6. kl. i mellemtrinnet og 0.-3. kl. i indskolingen. Skolen har ligeledes en skolefritidsordning.

Skolen er tegnet af Friis & Moltke og er karakteriseret ved de høje, prismeformede pultlys, der optimerer dagslyset i klasselokalerne og som muliggør naturlig ventilation.  Skolen er bygget op omkring en centralakse, hvorfra man har adgang til de forskellige dele af skolen, herunder indskoling, mellemtrin, udskoling mm. Hovedindgangen ligger for enden af denne akse og som besøgende ankommer man til et mindre plads, hvorfra man  bliver ledt videre ud på skolen. Skolens samlingssted – skoletorvet – ligger midt på aksen og åbner sig ud mod skolegården.

Bygningsstrukturen er kendetegnende ved sine forskellige niveauer og sin fliget kant, som skaber en flot overgang mellem inde og ude med mange små opholds nicher.

Den nye SFO bygger videre på denne bygningsstruktur og placeres som et nyt ben, hvorfra der er direkte adgang til skolens centrale akse, samlingsrum og det nye Pædagogiske Lærings Center. Overgangen mellem den nye SFO og den resterende del af skolens defineres og markeres med en skulpturel trappe, som dels kan bruges ifm. undervisning og ophold men som også er designet som en sted til bevægelse, således at skolens fysiske rammer er med til at underbygge fri leg og aktive pauser.

Foto: Lasse Gam Folke

Fakta
Bygherre
Lejre Kommune v. direktør Jan Dehn og direktør Hanne Stensen Christensen
Ibrugtagning
2019
Areal
nybyggeri: 605 m² - renovering: ca. 1800 m²
Anlægssum
19 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Kuben Management A/S