Avls- og holdningsfaciliteter

Bygningen ligger i Zoologisk Have Københavns afdeling i Frederiksberg Have og er udført som en tilbygning til Tropehuset. Huset er opført i en etage med …

Bygningen ligger i Zoologisk Have Københavns afdeling i Frederiksberg Have og er udført som en tilbygning til Tropehuset.

Huset er opført i en etage med fuld kælder og indeholder foder- og køkkenfunktioner, opdelte bure med tilhørende bassin og en møblering med mobile terrarier og bure. I kælderen findes et forrum med køkkenfaciliteter, et klimarum for opbevaring af smådyr i terrarier, et klimrum med spiringsanlæg, samt teknikrum. De to etager er forbundet af en intern trappe.

Facaderne er udført med inspiration i og respekt for den eksisterende bygning og består derfor af lyse betonelementer, med samme farve og feltinddeling som tropezoo. Taget er udført som to glasflader med fald mod bygningens centerlinje, og har stor oplukkelighed.

Fakta
Bygherre
Zoologisk Have København
Ibrugtagning
2003
Areal
ca. 320 m2
Anlægssum
kr. 2,5 mio.
Samarbejdspartnere
Svend Damgaard