BørneZOO

Som del af nyplanlægningen af Zoologisk Haves del af Søndermarken blev i årene 1984-1986 udført en række nye anlæg og bygninger. Dall & Lindhardtsen A/S …

Som del af nyplanlægningen af Zoologisk Haves del af Søndermarken blev i årene 1984-1986 udført en række nye anlæg og bygninger.

Dall & Lindhardtsen A/S udviklede et enkelt byggesystem baseret på en modulært trækonstruktion, en række bygningsprofiler, forskellige facadeudfyldninger og tagflader samt en robust detaljering og aptering svarende til den relativt grove funktion, som bygningerne har.

BørneZOO er udformet med mindelser til den gamle landsby eller den firlængede gård, dog helt uden at kopiere disse referencer. En række bygninger med forskellige funktioner/udstillinger giver de besøgende indsigt i de traditionelle danske husdyr og deres liv.

I BørneZOO’s mange forskellige bygninger er byggesystemets anvendelsesmuligheder udnyttet til alt fra læskure og stalde for dyrene til kiosk for de besøgende.
Bygningernes skulpturelle og præcise form, den sorte farve og den robuste detaljering og aptering danner en naturlig ramme for den ønskede formidling.

Helheden danner sammen med den “hjemlige” dyrebestand et særligt afsnit i ZOO, hvor børn og voksne kan koble oplevelsen af de domesticerede tidligere vilde dyr og de “rigtigt” vilde dyr og få yderligere indsigt i naturens betydning for os.

Fakta
Bygherre
Zoologisk Have København
Ibrugtagning
2003
Anlægssum
kr. 9 mio.
Samarbejdspartnere
Ingeniør: Carl Bro A/S
Landskabsarkitekt: Andreas Bruun