Campus Grindsted

Gennem workshops og brugerinddragelse er grundlaget for Campus Grindsted etableret. Et nyt område for undervisning etableres i Grindsted Syd, på arealer ved Tinghusgade. Samlet kommer …

Gennem workshops og brugerinddragelse er grundlaget for Campus Grindsted etableret.

Et nyt område for undervisning etableres i Grindsted Syd, på arealer ved Tinghusgade. Samlet kommer uddannelsesinstitutionerne til at udgøre Campus Grindsted. Udarbejdelsen af en samlet masterplan for campus giver en række principper for tilgangen til områdets etapevise udbygning.

Nøgleordene er pladsdannelser og variation i uderummet. Bygningerne placeres og udformes, så de understøtter fællesskab med offentlige funktioner i terrænniveau. I den ny vidensby vandrer man fra plads til plads, hvor caféer og andre opholdsmuligheder sikrer livet i området for studerende, undervisere og byens beboere generelt.

Mellem uddannelsesinstitutionerne findes et stort åbent landskabsrum med et naturligt bevæget terræn. I takt med at arealet udbygges med uddannelsesinstitutioner, skabes fremtidens Campus Grindsted. Dette gøres ved en fleksibel plan, som udvikles over tid, efterhånden som behov opstår. Funktioner forbindes af et net af stier samt rækker af træer. Landskabet inddeles i større og mindre felter, som får hver sin funktion og indhold. Centralt mellem uddannelsesinstitutionerne skabes et uderum, som en grøn plads, hvor livet på campus vil tage sin begyndelse. Her opstår interaktion mellem studerende på de forskellige institutioner, kultur- og erhvervsliv. En campusplads med liv. Campus Grindsteds kendetegn bliver samspillet mellem uderum og bygning. Husenes udformning afspejler de funktioner og det liv, der foregår inde i og imellem dem.

Fakta
Bygherre
Billund Kommune
Ibrugtagning
2010-2020
Samarbejdspartnere
Rosseel’s Tegnestue