Centralsygehuset i Esbjerg

1. præmie i arkitektkonkurrence i 1998. I 1998 vandt tegnestuen en projektkonkurrence om udbygning af det eksisterende sygehus udskrevet af Ribe Amt på baggrund af …

1. præmie i arkitektkonkurrence i 1998. I 1998 vandt tegnestuen en projektkonkurrence om udbygning af det eksisterende sygehus udskrevet af Ribe Amt på baggrund af en ny generalplan for Central-sygehuset.

Nybygningerne knytter sig til det eksisterende ret kolossale bygningsanlæg fra 1970’erne og danner overgang til den traditionelle småhusbebyggelse, der omgiver sygehuset. Nybygningerne indeholder dagkirurgisk operationsgang, kæbekirurgi, kirurg-iske fællesambulatorier, øjenkirurgisk operationsgang, fødegang, neonatalafsnit, sengeafsnit for gynækologi, obstetrik, neurologi, apopleksi, otologi, oftalmologi og pædiatri. Hertil kommer lægekontorer, patientkantine, ny hovedindgang mv.

Projektet løser de logistiske og funktionelle krav der stilles til et moderne sygehus gennem en disponering af fem i forhold til den eksisterende hovedbygning mindre vinkelbygninger, der sammenbindes af lette glasgange og den ny forhal, der samtidigt skaber en logisk forbindelse til det eksisterende anlægs trafikstruktur. Samtidigt skabes friarealer/gårdhaver som rekreative områder for brugere og ansatte.

Gennem en bevist facademodellering og bearbejdning af bygningskroppens form skabes et varieret og oplevelsesrigt bygningsanlæg, der i skala nærmer sig den omkringliggende by. Nybygningerne fremstår i røde teglsten, som er traditionelle for Esbjerg, men ved indarbejdelse af lyse pudsede felter og de nævnte glaspartier gives bygningerne en nutidig lethed og elegance.

Fakta
Bygherre
Ribe Amt
Ibrugtagning
1. etape 2001 og 2. etape i 2002
Areal
23.000m²
Anlægssum
185 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Carl Bro A/S
Balslev A/S
Peter Thorsen