Centralsygehuset i Slagelse

Første byggeafsnit omfatter behandlingsafsnit med operationsafdeling, akut modtagelse, opvågningsafsnit og sterilcentral samt centralkøkken. Andet byggeafsnit omfatter behandlingsbygning for ambulant kirurgi, røntgenafdeling og laboratorier. “Vel kan …

Første byggeafsnit omfatter behandlingsafsnit med operationsafdeling, akut modtagelse, opvågningsafsnit og sterilcentral samt centralkøkken. Andet byggeafsnit omfatter behandlingsbygning for ambulant kirurgi, røntgenafdeling og laboratorier.

“Vel kan man kalde et sygehus en erhvervsbygning, men en stor arbejdsplads er det. Kravet om personalefaciliteter er i et sygehus udvidet med behovet for trivlselsfremmende omgivelser for patienter. Det har man længe været opmærksom på i sygehusbyggeriet, uden at det helt er lykdedes at fjerne hospitalsatmosfæren. I CS-Slagelse er det lykkedes så godt, at dette byggeri synes at skulle blive skelsættende. Projektet foreslog, sengeafdelingerne placeret i fire treetagers bygninger, mens behandlingsafdelingerne blev samlet i en struktur af énetages bygninger ved foden af sengebygningerne. Fordelingen af sengeafdelingerne ville gøre det muligt at udbygge etapevis, uden at sygehuset mellem etaperne så ufærdigt ud.

I behandlingsafsnittet er funktionerne placeret i lige store kvadratiske bygningsmoduler, men indretningen af modulerne varierer meget. I nogle af dem er der gårdhaver, så rummene får sidelys, andre har kun ovenlys. Gangene har ovenlys, og funktionerne er placeret, så transporter af sengeliggende patienter ikke kommer i kontakt med patienter til ambulatorierne. Fuldt udbygget vil der centralt i behandlingsområdet være en meget stor gårdhave med gamle træer. Det store venteområde vil få en glasvæg mod denne gårdhave.”

Poul Erik Skriver, Arkitektur DK 1991

Fakta
Bygherre
Vestsj. Amt, Region Sjælland
Ibrugtagning
1986 og 1996
Areal
25.000 m² og 18.000 m²
Samarbejdspartnere
Johs. Jørgensen A/S
Carl Bro A/S
Balslev A/S
Svend Kirkegaard