Den Arktiske Ring

Den Arktiske Ring er placeret i Zoologisk Haves afdeling i Frederiksberg Have, og omfatter et samlet areal på ca. 3.100 m² umiddelbart syd for det …

Den Arktiske Ring er placeret i Zoologisk Haves afdeling i Frederiksberg Have, og omfatter et samlet areal på ca. 3.100 m² umiddelbart syd for det eksisterende isbjørneanlæg. Målet med Den Arktiske Ring er først og fremmest at skabe et nyt og bedre anlæg, der afspejler dyrenes naturlige levemåde i den arktiske natur. Landdelen udformes som en tundrakyst med spredte klippestykker og den grønne grænse omkring anlægget tilplantes med karakteristiske græsser, urter, småbuske og dværgpil.

Publikums vej gennem anlægget er formet som et rumligt forløb af varierende oplevelser, der afløser hinanden. Fra indgangen ledes publikum ad et slynget rampeforløb med indkig til isbjørnenes landdel og ved rampens afslutning entrerer publikum bygningen. Første indendørs rum er Ishavet, hvor isbjørnen opleves under vand gennem et stort panoramakig.

Væggene er lyse, glatte og næsten spejlende med en let facetteret overflade. Efter den første oplevelse af isbjørnene under vand følger turen gennem akryltunnelen, hvor isbjørnen kan svømme hele vejen rundt om publikum.

I udstillingsbygningen er der mulighed for at betragte nordatlantiske fugle på fuglefjeldet fra forskellige højder, idet man ad rampen bevæger sig opad langs husets periferi. Her kan publikum gense isbjørnene i vandet, nu i højde med vandspejlet. Oplevelseskæden afsluttes med endnu et kig ud over den arktiske tundra og polarhavet, hvorefter rejsen fortsætter gennem den nordiske afdeling.

Projektet er udført ved miljørigtig projektering.

Fakta
Bygherre
Zoologisk Have København v. Bolette Marott
Ibrugtagning
2013
Areal
1.640 m²
3.300 m² udeanlæg
Anlægssum
125 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Strunge Jensen A/S
Landscape Visions