Den Danske Ambassade i Kampala

Ambassadebygningen ligger på en skråning umiddelbart nord for Kampala city på en af de mange høje, der omkredser byen. Området fremstod på projekteringstidspunktet som et …

Ambassadebygningen ligger på en skråning umiddelbart nord for Kampala city på en af de mange høje, der omkredser byen. Området fremstod på projekteringstidspunktet som et grønt område med lav og spredt bebyggelse, men er udlagt som udviklingsområde for det centrale Kampala til eksklusive kontor og forretningsbyggerier med 5 – 8 etager.

At indpasse ambassadens beskedne arealer i en grøn nutid, men i en hastigt gående udvikling, som et lille hus omgivet af store kontorhuse, har ført til et koncept, hvor grundens skråning sammen med den ensidige taghældning udnyttes til at give bygningen en vis pondus udatil, men samtidig give mulighed for grønne friarealer omkring bygningen. Kancelliet er udformet som et firlænget to-etagers kompleks med et åbent hjørne anlagt omkring en indre gård. I det åbne hjørne, der vender mod adgangsvejen er placeret en adgangstrappe til en ekstern forplads, der fører direkte til hovedindgangen og receptionsarealet.

Kancellidelen er tænkt med ensidige kontorer, der alle vender mod omgivelserne og en ganglinie, der vender mod den indre gård.

Bygningen er udført med ensidigt fald på taget vendende mod den indre gård, således at komplekset udadtil vil fremtræde med en vis højde, der forstærkes af den høje kælder mod vejen, og udformningen af hjørnet over hovedadgang og reception som et fireetagers tårn, idet de repræsentative mødefaciliteter er placeret her over de egentlige kontoretager og indadtil mod nord og den indre gård som en lav og intim bebyggelse.

Fakta
Bygherre
Udenrigsministeriet
Ibrugtagning
1994-1996
Areal
1.700 m²
Samarbejdspartnere
Carl Bro Byg A/S