Det Nye Hospital i Vest : DNV Gødstrup

Projektet, der udgør en bymæssig bebyggelse i menneskelig skala, er udtryk for nytænkning indenfor hospitalsbyggeri, der gør op med den traditionelle hospitalsmaskine og fokuserer på …

Projektet, der udgør en bymæssig bebyggelse i menneskelig skala, er udtryk for nytænkning indenfor hospitalsbyggeri, der gør op med den traditionelle hospitalsmaskine og fokuserer på funktionalitet og trivsel i en hospitalsby, der ud over indre korte afstande, effektiv hospitalsdrift og optimale logistiske sammenhænge, fokuserer på medarbejdernes trivsel som udgangspunkt for professionelle og succesfulde behandlingsforløb. Projektets vision er, at funktionalitet og trivsel går hånd i hånd i et konkurrencedygtigt hospital, der er attraktivt for medarbejderne, og som
i sin grundidé rummer mulighed for de mange ændringer, der skal ske frem mod et færdigt regionshospital.

Det arkitektoniske hovedgreb bygger på en deling af grunden i to dele, hvor den vestlige del af grunden danner skærm for den østlige del af grunden. Skærm mod
vestenvinden og skærm mod trafikstøj fra omfartsvejen. Hospitalets akutfunktioner og behandlingsafsnit placeres som del af skærmen mod vest, som en buet hånd der skærmer for adgangene til de elektive klynger på grundens østlige side.

De elektive klynger udformes som en frodig haveby, der i form af terrasserede bygningskroppe ‘klatrer op’ over behandlingsbygningens fire etagers bygningsstruktur, så hospitalet bliver synligt som et fyrtårn i sine omgivelser og et klart orienteringspunkt for tilrejsende.

Dommerkomitéen skrev:
’Et fleksibelt og elastisk forslag, der med sit hovedgreb og arkitektur peger frem
mod en ny måde at bygge hospital på. Den åbne struktur, den menneskelige skala
og det levende indvendige og udvendige miljø rummer løfter om et positivt og befordrende
arbejds- og opholdsmiljø for både ansatte og patienter’

 

Dall & Lindhardtsen A/S har som del af konsortiet Medic DNV udarbejdet 1 af 2 vinderprojekter i en 2-trins prækvalificeret konkurrence

Fakta
Bygherre
Region Midtjylland
Areal
ca. 150.000 m2 masterplan
ca.78.000 m2 hospital
Anlægssum
ca. kr. 3,15 mia.
Samarbejdspartnere
Konsortium Medic DNV:
Dall & Lindhardtsen A/S
KHR Arkitekter A/S
White Arkitekter A/S A/B
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
WSP Sverige A/B
Midtconsult A/S
Bisgaard Landskab