E/F Gurreparken : Klimaskærm

Gurreparken, der er bygget i 1968 og 1971, består af 6 bygninger med i alt 145 lejligheder i varierende størrelse samt tilhørende fællesarealer. Dall & …

Gurreparken, der er bygget i 1968 og 1971, består af 6 bygninger med i alt 145 lejligheder i varierende størrelse samt tilhørende fællesarealer.

Dall & Lindhardtsens arkitekter og bygningskonstruktører har udarbejdet en vurderingsrapport af hele byggeriet. På baggrund af denne har bygherre haft mulighed for at vurdere behovet for renoveringen, hvorefter projektarbejdet er iværksat.Projekteringen har taget udgangspunkt i.beboerinddragelse og de indsigter, der er skabt herved.

Renoveringen omfatter efterisolering af murede gavle og facadepartier, vinduesudskiftning, lige såvel som betonelementbrystninger, fuger og inddækninger renoveres i nødvendigt omfang. Taget renoveres. Altanerne udvides og renoveres og det undersøges om disse skal udføres som lukkede altaner.

I forbindelse med den gennemgående renovering opstod et ønske om at skabe et fælleshus. Det nye fælleshus rummer klublokale, større lokale til møde og fest for ca. 100 personer, fælles vaskeri mm. Ud fra de beboernes ønsker og krav har Dall & Lindhardtsens arkitekter skitseret et forslag til et fælleshus, der kan samle ejerforeningens beboere i fælles rammer. Her gives mulighed for samvær og interaktion mellem forskellige aldersgrupper samt for deres fælles aktiviteter – i form af såvel formelle bestyrelsesmøder, som eksempelvis. fastelavnsfester, loppemarkeder mm.

Generelt for både renoveringen og det nye fælleshus er, at der er eksperimenteret med murede facader. Ved at skabe variation i de murede flader, understreges fælles indgange og fælles hus.Der skabes også bedre forhold på de udendørs fællesarealer: Bedre belysningsforhold, bedre forhold for renovation, parkering, belægninger mv. er inddraget og udført i projektet.

Fakta
Bygherre
E/F Gurreparken v. Bo Sørensen, Bestyrelsesformand
Areal
ca. 300 m²
Anlægssum
ca. 30 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Ingeniør LeanDesign ApS.