Ernst-Moritz-Arndt Universitätsklinikum

1. præmie i arkitektkonkurrence 1996. Opgaven omfatter udbygning på ca. 30.000 m² af naturvidenskabelige-matematiske fakultet, ca. 90.000 m² udbygning af medicinske fakultet (fordelt på 2. …

1. præmie i arkitektkonkurrence 1996. Opgaven omfatter udbygning på ca. 30.000 m² af naturvidenskabelige-matematiske fakultet, ca. 90.000 m² udbygning af medicinske fakultet (fordelt på 2. etaper) og universitetets centrale områder med forelæsningssale, auditorier og bibliotek m.m.

Inspirationen til opgaven er den klassiske opbygning af en by. En struktur, som forener mange former og funktioner, og i sin helhed udtrykker en harmonisk arkitektur, trods det komplekse indhold. I det enkle grundmønster fra den klassiske bystruktur findes arkitektoniske og miljømæssige kvaliteter, som også findes i Greifswald-projektet: En rund plads – torvet – udgør bydelens centrum.

De mange bindinger, som opstår i samspillet mellem de forskellige funktioner i et sygehuskompleks, fører ofte til løsninger med uforholdsmæssigt store og unuancerede sygehusbygninger. Det planlagte bygningskompleks fremstår i en opløst form og får dermed formidlende virkning mellem de forskellige målestoksforhold i den eksisterende uensartede bygningsmasse.

Mange mindre enheder føjes i et stort anlæg sammen til en helhed, hvis karakter præges af vekslende bygningshøjder og lyse, grønne gårdmiljøer. Konstruktionen tillader ændring i bygningernes indre og muliggør med sin åbne, karakteristiske grundstruktur en både funktionel og rummelig tilknytning til nye projekter, som måtte opstå i forbindelse med den langfristede planlægning for området. Disponeringen, der tager hensyn til de for sygehuse nødvendige relationer mellem afdelinger og klinikker, er tilpasset krav om stor fleksibilitet og effektivitet, og tilgodeser patienternes og de pårørendes krav om gode patientforhold og de ansattes krav om gode arbejdsforhold.

Christian Kloch, der har medvirket til udarbejdelsen af sygehuset, er i dag partner på Tegnestuen. Mange mindre enheder føjes i et stort anlæg sammen til en helhed, hvis karakter præges af vekslende bygningshøjder og lyse, grønne gårdmiljøer. Konstruktionen tillader ændringer i bygningernes indre og muliggør med sin åbne, karakteristiske grundstruktur en både funktionel og rummelig tilknytning til nybygnings-projekter, som måtte opstå i forbindelse med den langfristede planlægning for området. Disponeringen der tager hensyn til de for sygehuse nødvendige relationer mellem afdelinger og klinikker,

Fakta
Bygherre
Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
Ibrugtagning
1. etape: 2004
2. etape: 2011
Areal
30.000 m² og 90.000 m²
I alt 120.000 m²
Anlægssum
345 mio. kr. og 928 mio. kr.
Samarbejdspartnere
AIU Stralsund, IPRO/Carl Bro, GTB Berlin