Flodhestehuset

Den nye savanne er et sammenhængende anlæg på 1,5 hektar hvor Zoologisk haves savannedyr udstilles sammen i et vidstrakt natursceneri der gør det muligt at …

Den nye savanne er et sammenhængende anlæg på 1,5 hektar hvor Zoologisk haves savannedyr udstilles sammen i et vidstrakt natursceneri der gør det muligt at opleve dyrene i grønne omgivelser.

Det nye flodhesteanlæg placeres sydligt i Zoologisk Haves afdeling i Søndermaken, indbygget i en grøn bakke der landskabeligt formidler overgangen mellem ZOO og Søndermarken. Publikums færden gennem anlægget foregår ad rampestier, langs præcise mure, der artikulerer den landskabelige bakkeformation.

Savannen og Flodhestehuset er en del af Zoologisk Haves fortløbende arbejde med forbedring af tilgængeligheden. Savannen og huset er mærket tilgængeligt for de 7 brugergrupper der findes i mærkeordningen godadgang.dk. Bakken indeholder en stald og et publikumsområde med panoramaudsigt til det glasoverdækkede, opvarmede flodhestebassin. Publikumsområdet er sænket ned i bakken, så flodhestene når de svømmer i bassinet opleves i øjenhøjde gennem den store glasbarriere.

Tagfladerne over stald og publikums-område er beplantet med vilde græsser og spredte småbuske, og glasoverdækningen over publikumsområdet føres på nordsiden af bygningen ned som en næsten lodret glasvæg, der adskiller det opvarmede anlæg fra savannen.

Indendørs og udendørs bassin er forbundne, så dyrene om sommeren kan færdes frit ind og ud under glasfacaden. Fra nordsiden af den nye savanne opleves huset som et funklende krystal der står præcist i det grønne landskab.

Fakta
Bygherre
Foreningen ZOOs Dyrefond v. Bolette Marott
Ibrugtagning
2007
Areal
1.100 m²
1,5 hektar savanneanlæg
Anlægssum
76 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Rambøll A/S
Finn Jørsboe