Frederiksborgvænget : Almene boliger

Projektet omfatter nybyggeri af almene boliger som lejligheder i en eksisterende boligbebyggelse, der fortættes med to nye boligblokke. Boligblokkene opføres som en del af en …

Projektet omfatter nybyggeri af almene boliger som lejligheder i en eksisterende boligbebyggelse, der fortættes med to nye boligblokke. Boligblokkene opføres som en del af en helhedsplan, hvor hele Lejerbos Afdeling 45-0 renoveres, ombygges og udbygges. D&Ls ydelser vedrører nybyggeri af de to nye boligblokke i området.

Referencen viser erfaring med udvikling af boligbebyggelse i bynær kontekst. Der er udarbejdet landskabsprojekt med fælles adgangsveje til nye parkeringspladser, ny belægninger og beplantning. Der er ligeledes stort fokus på økonomisk realiserbarhed, da opgaven udføres som rådgiver for totalentreprenør.

Frederiksborgvænget i Farum skal efter planen gennemgå en større forvandling i løbet af de kommende år. Lejerbo har fået udarbejdet en helhedsplan som beskriver en renovering og opkvalificering af byggeriet samt en udvidelse med tagboliger indrettet i en ekstra etage overpå de eksisterende blokke.

Udover arbejdet som er planlagt for den eksisterende bygningsmasse udvides Frederiksborgvænget med 2 nye boligblokke. Èn bygning med 4 etager med et samlet areal på ca. 820 m². som skal indeholde 20 små fleksible familieboliger, samt endnu en bygning med 4 etager på ca. 1.800 m², som skal indeholde 24 senioregnede familieboliger.

De nye blokke indskriver sig i den eksisterende arkitektur og kontekst. Frederiksborgvænget ligger i dag som en kæde af huse langs Frederiksborgvej. Med hårde befæstede arealer mod øst og med grønne opholdsarealer mod vest. De to nye boligblokke lægger sig ind i bebyggelsens kæde og understøtter differentieringen mellem de to typer af udearealer – det grønne mod vest og det hårde mod øst.

Familieboligerne er organiseret med ankomst fra svalegang til entré og køkken. Der etableres bad/toilet centralt i lejlighederne og der er adgang til stue fra den lille centrale gang, hvor der også er plads til opbevaring. Alle lejlighederne har adgang til opholdszoner på svalegangene og der etableres franske altaner i alle stuerne.

De senioregnede familieboliger er indrettet med fælles trappeopgange, der leder til lejlighedernes entré, hvorfra der er åben forbindelse til køkken og stue, samt adgang til bad/toilet og 2 værelser. I alle køkken/ stuer etableres altaner mod vest. Landskabet er bearbejdet inden for de eksisterende rammer både hvad angår udformning og materialitet, sådan at den nye bebyggelse skriver sig ind i den eksisterende kontekst.

(2020)

Fakta
Bygherre
Lejerbo, Afdeling 45-0
Ibrugtagning
1. etape, forventet i december 2020
2. etape, forventet i maj 2021
Areal
Grund, samlet: 2.500 m², Byggeri, samlet: 2.620 m²
Anlægssum
36 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Totalentreprenør: DGP Entreprise
Ingeniør: Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører

Bygherrerådgivere: Mangor & Nagel og OBH Rådgivende Ingeniører