Frederikssund Gymnasium : Idrætshal

Frederikssund Gymnasium blev bygget i 1972 – sammen med naboen Marienlystskolen – og er tegnet af Mangor & Nagel. Bygningen er opført som en sammenhængende, …

Frederikssund Gymnasium blev bygget i 1972 – sammen med naboen Marienlystskolen – og er tegnet af Mangor & Nagel. Bygningen er opført som en sammenhængende, kvadratisk bygning i én etage (samt kælder) med et centralt gårdrum. De eneste elementer, der bryder med den kvadratiske bygning med flade tage, er de større volumener, der bl.a. rummer festsalen og gymnastiksalene. Disse volumener skyder op og skaber modspil til det horisontale udtryk, der dannes af bygningens udformning med vinduesbånd, brøstningsbånd i gule mursten og det brede udhæng med høj stern. Det brede udhæng understøttes af søjler, der bidrager til bæring af hele tagkonstruktionen. Søjlerne skaber en vertikal kontrast til mange bånd i facaden og underbygger facadens rytme.

Festsalen og gymnastiksalene afviger fra den øvrige del af gymnasiet i facadeudtrykket. Facaden udgøres her af store fl ader i gule mursten, der brydes af store vinduespartier med afskærmende, lodrette lameller. Alle tagflader er udført som flade tagpaptage. Vest for gymnasiet ligger det udendørs idrætsanlæg, hvor der for få år tilbage blev etableret løbebane og træningsområder.

Den nye idrætshal placeres solitært, men som en forlængelse af gymnasiets sydfacade vest for det eksisterende gymnasium. Den fysiske forbindelse mellem det eksisterende gymnasium og idrætshallen udgøres af en simpel trappe, der udføres på eksisterende repos ved udgang på gymnasiets vestfacade.

Hallen opføres med en robust base, muret i gule mursten i stueetagen på den del, der vender mod det eksisterende gymnasium og skaber en materialemæssig sammenhæng.

Fakta
Bygherre
Frederikssund gymnasium
Ibrugtagning
2019
Areal
1570
Samarbejdspartnere
EKJ Rådgivende Ingeniører