Frederiksværk Gymnasium & HF : 2009

Projektet omfatter bygherrerådgivning og udfærdigelse af udbudsmateriale til totalentrepriseaftale med rådgiverydelser i forbindelse med en etapedelt renovering om- og tilbygning af Frederiksværk Gymnasium. I rådgivningen …

Projektet omfatter bygherrerådgivning og udfærdigelse af udbudsmateriale til totalentrepriseaftale med rådgiverydelser i forbindelse med en etapedelt renovering om- og tilbygning af Frederiksværk Gymnasium. I rådgivningen indgår ligeledes en bedømmelse af de afgivne tilbud.

Baggrunden for udbuddet er et behov for et løft af gymnasiets kapacitet for at imødekomme den stigende tilstrømning af elever. Renoveringsopgaven skal desuden modernisere gymnasiet i forhold til gymnasiereformen og udvikle brugen af IT i moderne undervisningsformer.

Anlægsønsket indeholder en opgradering og om- tilbygning af eksisterende forhold, så bygningerne bliver tidssvarende og i fremtiden kan rumme og understøtte den daglige brug og drift.

Fakta
Bygherre
Universitets- og Bygningsstyrelsen,
Frederiksborg Amt
Ibrugtagning
1. etape 2008 og 2. etape 2009
Areal
1670 m²
Anlægssum
kr. 34,6 mio.
Samarbejdspartnere
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S