Frederiksværk Gymnasium & HF

Vores arkitekter har bistået Frederiksværk Gymnasium & HF, Strandgade 34, Frederiksværk med en omfattende ombygning, herunder ombygning af administrationsfaciliteter, personalerum, studievejledning, pedelkontor samt renovering af …

Vores arkitekter har bistået Frederiksværk Gymnasium & HF, Strandgade 34, Frederiksværk med en omfattende ombygning, herunder ombygning af administrationsfaciliteter, personalerum, studievejledning, pedelkontor samt renovering af elevtoiletter.

Projektets hovedgreb er at placere de to hovedfunktioner, administrationen og personalerummet i nærhed til hovedindgangen, så man som besøgende til skolen ikke er i tvivl om, hvor man skal henvende sig. Personalerummet ligger derfor til højre for hovedindgangen, med studievejledningen og pedelkontoret i forlængelse heraf, mens administrationen placeres på den modsatte side af indgangen.

Personalerummet og administrationen indrettes, så spatiøst, enkelt og fleksibelt så muligt. For at optimere pladsen og skabe rumlighed placeres alle sekundære funktioner som toiletter, garderobe, opbevaring mm. samlet i to kompakte grupper, der udføres som fritstående møbellignende elementer i rummet.

Med en stor respekt for den oprindelige arkitektur, udføres ombygningen med anvendelse af materialer og med et arkitektonisk udtryk, der viderefører den identitet, som er kendetegnende for gymnasiet. Samtidig bearbejdes de arkitektoniske løsninger i ombygningen, så et eget kendetegn opstår for de nye funktioner.

Den oprindelige tanke om et klar og enkelt byggeri i robuste materialer og med en klassisk indretning med høj håndværksmæssig kvalitet, danner udgangspunktet og inspirationen for ombygningen.

Fakta
Bygherre
Frederiksværk Gymnasium og HF
Ibrugtagning
2013
Areal
550 m²
Anlægssum
kr. 8,5 mio.
Samarbejdspartnere
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S