Aalborg Universitet : Generalplan

Førstepræmie i arkitektkonkurrence 1975, hvor der til dato er opført ca. 110.000 m² i 8 byggeafsnit. Byggeriet indeholder alle typer undervisningsbygninger, laboratorier for naturvidenskab, datalogi, …

Førstepræmie i arkitektkonkurrence 1975, hvor der til dato er opført ca. 110.000 m² i 8 byggeafsnit. Byggeriet indeholder alle typer undervisningsbygninger, laboratorier for naturvidenskab, datalogi, samfundsfag og humaniora samt auditorier, bibliotek, kantine, datacenter, administration, boliger for studerende m.v.

Byggerierne er gennemført for Undervisningsministeriets Byggedirektorat efter rammerne i en komplet helhedsplan udarbejdet af tegnestuen.

Projektet er tænkt som en by, en campus, hvor bebyggelsen og bygningernes udformning er udviklet og designet med en klar holdning til, hvad et universitet skulle og skal være. Nemlig en kompakt by, som forbindes med de omkringliggende byområder. En by i sig selv med byfunktioner, et varieret gade- og byrumsforløb og en bebyggelse i en menneskelig skala, som rumligt understøtter undervisningsformen.

Bebyggelsesplanen blev udformet ud fra en strukturalistisk planlægningsmodel, med en fleksibel struktur bestående af rationelle og kubiske enklaver, som kunne udbygges etapevis og med mulighed for variation mellem de enkelte områder.

Campus er udformet som en kompakt by med kort afstand mellem yderområderne og det centrale universitetscenter. Infrastrukturen er differentieret – fra den centrale hovedgade, hvor der er busforbindelse til Aalborg, til de smalle gader og stræder, som er forbeholdt gående. I gadeforløbet dannes større og mindre pladser, som skaber rum til forskellige former for ophold og aktivitet. Gadenettet fortsætter via ankomstpladser ind i bygningerne, hvor det bliver til gangforløb og samlingssteder, hvorfra man har adgang til de enkelte lokaler. På den måde er der skabt forbindelser og rumlige overgange mellem bebyggelsen og bygningerne, mellem stor og lille skala, offentligt og privat, inde og ude, og mellem universitetets forskellige funktioner.

Bebyggelsens nærhed til naturen betød, at et bærende element i bebyggelsesstrukturen er nærheden til det omkringliggende landskab. En nærhed, der opnås ved den korte afstand fra den omkringliggende natur til byens centrum og ved flere steder at trække kiler af naturen ind i bebyggelsen. Et landskabeligt greb, som bryder med bebyggelsesplanens formalistiske og stramme geometriske struktur.

Ud over beplantning, består dette landskabelige træk også af kanaler og små søer, som er forbundet til stedets naturlige åer. Disse elementer binder bebyggelsen sammen, samtidig med, at de skaber forskelligartede rekreative områder.

Dall & Lindhardtsen har til dato opført mere end 30 bygninger på Aalborg Universitet.

Fakta
Bygherre
Aalborg Universitet
Ibrugtagning
1977-2000
Areal
ca. 110.000 m²