Greve Svømmehal

I Greve Svømmehal etableres klublokaler på et nyt dæk over hele omklædningsafsnittet. Underbygning i form af søjler og dragere placeres i tilknytning til eksisterende skillevægge, …

I Greve Svømmehal etableres klublokaler på et nyt dæk over hele omklædningsafsnittet. Underbygning i form af søjler og dragere placeres i tilknytning til eksisterende skillevægge, så der opnås et harmonisk udtryk i omklædningsrummene.

Adgang til de nye klublokaler sker fra foyerområdet via eksisterende elevator og trappeforløb over tilskuertribunerne. Gulvniveau i klubrum etableres som niveaufri adgang til øverste dæk over tribuneområde.

I omklædningsrummene omlægges eksisterende installationer, ventilations- og sprinklerrør, så det er muligt at etablere de størst mulige nye klublokaler med front mod svømmesalen. Klublokalernes front mod svømmesalen udgøres af nye glaspartier og døråbninger i gennembrydninger af eksisterende murstensvæg.

De 3 nye klublokaler ligger side om side med et gennemgående glasbånd med udsyn mod svømmehallens markante loftskonstruktioner udført i limtræ. Loft og glasoverdækning følger formen på den eksisterende loftskonstruktion.

Fakta
Bygherre
Greve Kommune
v. Jørgen Engell-Kofoed
Ibrugtagning
2010
Areal
ca. 135 m²
Samarbejdspartnere
HaCaFrø A/S